Hvorfor er strømpriserne så høje lige nu?
barry grøn strøm i dit område

I denne blogpost forklarer vi spotprisen (også kaldet strøm til indkøbspris eller markedspris), udviklingen på energimarkedet og ikke mindst hvilke faktorer som gør, at priserne er så høje lige nu. Du kan også læse, hvordan vi forventer, markedet og priserne udvikler sig fremover. 

Du har sikkert bemærket det. Kilowatt-prisen på det danske elmarked har ramt et rekordhøjt niveau på baggrund af en støt prisstigning henover det seneste år. Det er ikke os, der pludselig har skruet op for priserne. Den komplicerede situation skal ses i lyset af et sammenfald af uheldige faktorer, der har skabt en ond spiral, som har sendt strømpriserne i vejret.

Alle danske udbydere er påvirket i samme grad, og problemet findes også i Skandinavien og resten af Europa. 

Der er desværre ingen umiddelbar løsning, som vil kunne trylle elpriserne tilbage til et normalt leje over natten, men vi kan forklare hvorfor problemet er opstået, og hvorfor fremtiden ser lysere ud – også selvom Danmark og resten af Europa er forholdsvis handlingslammede overfor situationen i den nære fremtid.

Ubalance i udbud og efterspørgsel

Efter næsten halvandet år med Corona-nedlukninger overalt i verden, er hverdagen så småt ved at ligne den vi havde før Corona epidemien. 

Men genåbningen og opstarten af især erhvervs brancherne og industrien har skabt en akut og maksimal efterspørgsel på strøm. Den efterspørgsel ville energisektoren normalt ikke have svært ved at matche, men bestemte  sammenfald har fået en meget kompliceret situation til at opstå på energimarkedet i store dele af Europa.

 

En sommer fuld af sol med mangel på strømgivende vindstød

I Danmark trækker vi meget af vores energi på produktion fra vedvarende energikilder. Især vores over 6000 vindmøller står for næsten halvdelen af landets strømproduktion. Men det skal blæse for at en vindmølle kan skabe strøm, og blæsten var desværre en sjælden gæst igennem hele sommeren. Derfor var der bogstaveligt talt meget vindstille i den danske elproduktionen, og vindmøllerne kunne ikke skabe sin del af udbuddet til den akut voksende efterspørgsel.

 

Fravær af regn i Norge og Sverige har gjort situationen værre

Danmark har et fint energisamarbejde med Norge og Sverige, som især er smart i forbindelse med den grønne omstilling.  Vi hjælper så at sige hinanden gennem deling af bæredygtig energi, når nogen overproducerer el, og andre er i underskud. I perioder med ekstra kraftig vind, kan vi altså eksportere noget af vores overskudsenergi til nabolandene, hvis de mangler. Omvendt får vi også energi fra Norge og Sverige, især fra de to landes vandkraftværker, når vi mangler. Vandværkerbe skaber strøm fra den store mængde  regn, der falder i egnene. Men problemet i år er bare, at der har manglet regn. 

 

Streng vinter i Rusland afskærer muligheden for billig gas

En tredje løsning på manglende energi fra vindmøller og vandkraft, kunne være gasforsyning fra Rusland. Men også her blev vejret en afgørende faktor. Den ekstra hårde vinter i Rusland har tæret på landets gasforsyning, da man netop skulle bruge ekstra meget energi på at opvarme de russiske husstande. Den russiske gasforsyning er så lav nu, at Danmark ikke har kunnet gøre sig forhåbninger om at få del i den.

 

Nødløsningen er sort energi med dyre CO2-kvoter

Danmark har været nødsaget til at vælge den mindst ønskværdige vej til energi: strøm skabt på CO2-udledende fossile brændstoffer fra især tyske kulkraftværker. Europa arbejder målrettet på en grøn omstilling, og på skiftet fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder. En af tiltagene har været at øge CO2-kvoterne, hvilket har ført til,  at prisen på den udskældte kul er skudt i vejret. Og her er problemets kerne: Af mangel på aktuelle alternativer er vi lige nu nødsaget til at opkøbe strøm skabt på tyske kulkraftværker med dyre CO2-kvoter.  Vi tapper altså ikke blot strøm fra en sparsom energikilde, det er samtidig en meget dyr en af slagsen.

 

Kan man selv løse problemet ved at skifte el-leverandør?

Den nuværende situation vil uden tvivl påvirke din og alle andres elregning. Det er der desværre ikke meget, man kan gøre ved. Samtlige el-udbydere på markedet står i præcis samme situation, da problemet er nationalt. Et skift af elselskab vil derfor ikke kunne løse problemet, men måske snarere gøre ondt værre, hvis man samtidig skifter til en længerevarende fastprisaftale med de nuværende høje priser. Du risikerer faktisk at fastlåse dig i en 6 eller 12 måneders periode med alt for høje priser. Med en fastprisaftale, vil du samtidig heller ikke få glæde af og fordele ved at kunne tappe ind på særligt billige strømperioder, hvor vinden blæser og prisen er lav.

Et skift af elselskab vil også kunne betyde, at man eksempelvis havner et sted, hvor der tillægges en merpris på dit forbrug. Hos barry er der ingen forskel på den pris, vi køber strømmen til, og den pris du får den til. Vi tjener intet på vores kunders forbrug. 

 

Appen kan være en ekstra hjælp i disse tider

Vores største mission er at hjælpe vores medlemmer med at spare, både på strømmen og på regningen. Det er faktisk hele grunden til vi har skabt barry. Og netop appen kan være ekstra gavnlig i disse usikre tider, hvor priserne er skudt uheldigt i vejret. Med appen har du nemlig altid det fulde overblik over din aktuelle strømpris og for de kommende 24 timer. Og vi sender dig notifikationer i god tid i tilfælde af, at dit forbrug skulle tage en uventet drejning.

 

Hvornår kan man forvente, at priserne bliver normale igen?

Der er ingen tvivl om, at priserne vil falde til et naturligt leje igen, men det er svært at gisne om præcist, hvornår det vil finde sted. Vi er i kontakt med adskillige aktører på elmarkedet, som monitorerer de daglige udsving og prognoser. 

Den lyse side er, at der i dag arbejdes ihærdigt på at skabe flere kilder til energiproduktion og også på at skabe lagringsteknologier, som gør at vi kan undgå at spilde strømmen. Med flere kilder til energiproduktion og bedre udnyttelse af den, tyder udviklingen på, at udbud og efterspørgsel vil matche hinanden bedre i fremtiden. 

I barry har vi en stor interesse i at få normaliseret markedet igen, da vi ikke har nogen form for interesse i høje kilowatt-priser på barry-medlemmernes forbrug. Vi står derfor på tæer for at kunne dele de seneste nyheder med dig.

Tjek derfor ind på bloggen i ny og næ for friske nyheder om elpriserne. Vi vil gøre vores for at holde dig opdateret om udvikling på området.

 

Nysgerrig på fremtidens strømforbrug?

Bliv klogere på smart strømforbrug, fremtidens muligheder og alt det, som vi først er ved at opdage.

Læs mere her