Derfor er barry ikke med i mærkningsordningen med “grønne blade”
100% grøn strøm er 100% varm luft

Desværre betyder den nye mærkningsordning med "grønne blade" nul og niks for strømmen i din stikkontakt. 

barry er ikke med i den grønne mærkningsordning. I stedet viser vi, hvornår og hvor meget af strømmen er grøn. For hvis vi skal gøre vores forbrug grønnere, bliver vi nødt til at blive mere bevidste og få et mere fleksibelt strømforbrug. Her får du forklaringen. 

Forbrugerombudsmanden har i 2020 lavet en mærkningsordning (se den her), sammen med dele af energibranchen. Den har til formål at gøre det nemmere for dig som forbruger at finde ud af, hvornår strøm må markedsføres som “grøn” eller “klimavenlig”. Konkret kan elselskaber få ét eller to “grønne blade”, alt efter hvilke klimatiltag, der tages. Hos barry er vi ikke en del af ordningen. Vi mener, intentionen bag ordningen er god, MEN at du som forbruger ikke får et retvisende billede af, om den strøm, du bruger, rent faktisk er grøn. 

 

Ingen elselskaber kan garantere grøn strøm hele tiden. Og strømmen, du har i dine stikkontakter, er den samme, uanset elselskab. Der findes endnu ikke en effektiv måde at opbevare strøm på. Det betyder, at strømmen typisk kun vil være mere grøn på dage, hvor solen skinner på solcellerne, og vinden får vindmøllerne til at blæse. 

Overskudsstrøm kan ikke gemmes på en nem og billig måde. Så den sælges videre til vores nabolande. De dage hvor vejrforholdene ikke er til produktion af grøn strøm, er der derfor mere strøm fra kulkraftværker i dine stikkontakter. Desuden er det dyrt at transportere el, så det er desværre ikke lige meget, hvor den grønne strøm er produceret. . 

 

I mærkningsordningen kan man købe sig grøn

Hvordan kan man så fremstå grøn i mærkningsordningen, når der er store forskelle på, hvor og hvornår strømmen er grøn? Det kan elselskaberne ved at købe grønne oprindelsescertifikater. Når en producent, hvor som helst i Europa, producerer en enhed grøn energi til det samlede elnet, belønnes det med et certifikat. Det kan sælges videre til højestbydende, i hele Europa. Problemet er bare, at certifikatet hverken er tidsmæssigt eller geografisk afgrænset. Det betyder, at elselskaber kan købe sig til certifikater på grøn strøm, som kan være produceret i Portugal for 8 måneder siden for eksempel. Du kan læse mere om vores kritiske holdning til disse såkaldte “oprindelsescertifikater” og grøn strøm her.

Hos barry synes vi, det er at love dig mere, end man kan holde. Det giver dig nemlig et indtryk af, at lige præcis den strøm, du bruger, er grøn. Og som nævnt, er der ikke nogen der ved præcist, hvor strømmen kommer fra, når først den er sendt ud i elnettet. Vores ambition er at give dig så mange informationer om dine strømdata som muligt, så du kan træffe valg ud fra dem. Derfor er vi ikke med i mærkningsordningen.

barry giver dig fuldt overblik over dit klimaaftryk

Vores målsætning er at give dig det bedst mulige overblik over dit strømforbrug og dets effekt på klimaet. I stedet for certifikater får du derfor et time for time overblik over, hvor stor en andel af strømmen i det samlede elnet, der kommer fra vedvarende energi. Du får også et overblik over, hvor mange gram CO2, der udledes pr. kilowatttime, time for time. Og selvfølgelig får du notifikationer om de hhv. mest og mindst grønne timer til at bruge strøm. 

Et fleksibelt forbrug af strøm, er dét der er afgørende for at støtte den Grønne omstilling, som Rådet for Grøn Omstilling anbefaler på deres hjemmeside:

“Flyt dit strømforbrug: Klima- og miljøbelastningen af dit strømforbrug kan blive mindre, hvis du aktivt bidrager til at bruge strøm, når den kommer fra vedvarende energi. Det er ikke let, men der er flere og flere løsninger, der kan hjælpe. Hold f.eks. øje med electricitymap.“

– og det er præcis de data, vi bruger i barry-appen. 

Nysgerrig på fremtidens strømforbrug?

Bliv klogere på smart strømforbrug, fremtidens muligheder og alt det, som vi først er ved at opdage.

Kompensér for dit forbrug

Selvom du tilpasser dit strømforbrug efter de grønne timer, kan du selvfølgelig ikke helt undgå at at udlede noget CO2 ved at bruge strøm. Derfor kan du helt eller delvist kompensere for den CO2-udledning, dit elforbrug svarer til gennem barrys partner Climaider.

Indsatsen hos Climaider står på to ben: Du er med til at finansiere strengt kontrollerede klimaprojekter rundt omkring i verden. Derudover bliver der plantet træer i Madagascar. En del andre organisationer CO2-kompenserer gennem træplantning. Meget træplantning er dog forbundet med større usikkerhed, fordi den kun har en effekt så længe træerne bliver stående – og det er desværre ikke altid tilfældet. Så hos barry vægter vi, den nøje kontrol med klimaprojekterne hos Climaider. Hver måned samler vi alle vores kunders donationer og sender dem videre – tak for din indsats!

Læs mere her