Derfor er vi ikke med i mærkningsordningen med “grønne blade”
100% grøn strøm er 100% varm luft

Desværre betyder den nye mærkningsordning med "grønne blade" nul og niks for strømmen i din stikkontakt. 

Hos Barry er vi ikke med i den grønne mærkningsordning, men alligevel gør vi, hvad vi kan, for at du kan se, hvornår strømmen er grøn – og hvornår den ikke er. For hvis vi skal opnå 100% grøn strøm, så bliver vi nødt til at sørge for, at alle bliver mere bevidste og får et mere fleksibelt strømforbrug. Her får du hele forklaringen. 

Forbrugerombudsmanden har i 2020 sammen med dele af energibranchen lavet en mærkningsordning (læs mere om den her), der har til formål at gøre det nemmere for dig som forbruger at finde ud af, hvornår strøm må markedsføres som “grøn” eller “klimavenlig”. Konkret kan elselskaber få ét eller to “grønne blade”, alt efter hvilke klimatiltag, der tages. Hos Barry er vi ikke en del af ordningen. Vi mener, intentionen bag ordningen er god, MEN at du som forbruger ikke får et retvisende billede af, om den strøm, du bruger, rent faktisk er grøn. 

 

Ingen elselskaber kan garantere grøn strøm hele tiden. Og strømmen, du har i dine stikkontakter, er den samme, uanset elselskab. Der findes endnu ikke en effektiv måde at opbevare strøm på. Det betyder, at strømmen vil være mere grøn på dage, hvor solen skinner på solcellerne, og vinden får vindmøllerne til at blæse. 

Overskudsstrøm kan ikke gemmes på en nem og billig måde. Så den sælges videre til vores nabolande. De dage hvor vejrforholdene ikke er til produktion af grøn strøm, er der derfor mere strøm i dine stikkontakter, der ikke er produceret via grønne energikilder som sol og vind. 

Desuden er det dyrt at transportere el, så det er desværre ikke lige meget, hvor den grønne strøm er produceret. . 

 

I mærkningsordningen kan man købe sig grøn

Hvordan kan man så fremstå grøn i mærkningsordningen, når der er store forskelle på, hvor og hvornår strømmen er grøn? Det kan elselskaberne ved at købe grønne oprindelsescertifikater. Når en producent, hvor som helst i Europa, producerer en enhed grøn energi til det samlede elnet, belønnes det med et certifikat. Det kan sælges videre til højestbydende, i hele Europa. Problemet er bare, at det hverken er tidsmæssigt eller geografisk afgrænset. Det betyder, at elselskaber kan købe sig til certifikater på grøn strøm, som kan være produceret i Portugal for 8 måneder siden for eksempel. Du kan læse mere om vores kritiske holdning til disse såkaldte “oprindelsescertifikater” her.

Hos Barry synes vi, det er at love dig mere, end man kan holde. Det giver dig nemlig et indtryk af, at lige præcis den strøm, du bruger, er grøn. Og som nævnt, er der ikke nogen der ved, hvor strømmen kommer fra, når først den er sendt ud i elnettet. Vores ambition er at give dig så mange informationer om dit elforbrug som muligt, så du kan træffe valg ud fra dem. Derfor er vi ikke med i mærkningsordningen.

Barry giver dig fuldt overblik over dit klimaaftryk

Vores målsætning er at give dig det bedst mulige overblik over dit strømforbrug og dets effekt på klimaet. Derfor har vi fravalgt at købe certifikater. I stedet får du notifikationer, og i app’en får du et time for time overblik over, hvor stor en andel af strømmen i det samlede elnet, der kommer fra vedvarende energi. Du får også et overblik over, hvor mange gram CO2, der udledes pr. kilowatttime produceret, time for time, selvfølgelig.

Et fleksibelt forbrug af strøm, er dét der er afgørende for at støtte den Grønne omstilling, som Rådet for Grøn Omstilling faktisk selv anbefaler på deres hjemmeside:

“Flyt dit strømforbrug: Klima- og miljøbelastningen af dit strømforbrug kan blive mindre, hvis du aktivt bidrager til at bruge strøm, når den kommer fra vedvarende energi. Det er ikke let, men der er flere og flere løsninger, der kan hjælpe. Hold f.eks. øje med electricitymap.“

– og det er nemlig præcis de samme data, som vi bruger i barry app’en! 

Nysgerrig på fremtidens strømforbrug?

Bliv klogere på smart strømforbrug, fremtidens muligheder og alt det, som vi først er ved at opdage.

Kompensér for dit forbrug

Hvis du vil, kan tilpasse dit strømforbrug efter andelen af grøn strøm på givne tidspunkter. Men du kan ikke helt undgå at bruge strøm og derigennem belaste klimaet. Derfor giver vi dig muligheden for at kompensere for dit forbrug. Konkret gør vi det ved, at du helt eller delvist kompenserer for den CO2-udledning, dit elforbrug svarer til. Hver måned samler vi alle vores kunders donationer og sender dem videre til Climaider.

Indsatsen hos Climaider står på to ben. Du er med til at finansiere strengt kontrollerede klimaprojekter rundt omkring i verden. Derudover bliver der plantet træer i Madagascar. En del andre organisationer CO2-kompenserer gennem træplantning. Det er dog forbundet med større usikkerhed, fordi træplantning kun har en effekt så længe træerne bliver stående. Så rent teknisk set, hvis du som Barry bruger gør brug af CO2 kompensation, så fortjener du 2. grønne blade. Tak for din støtte til klimaet. 

Du kan læse meget mere om vores klimatiltag her

Læs mere her