Spotprisens udvikling i 3. kvartal 2020
Strøm til spotpris

Vi kaster lys på energimarkedet

Strømprisen på spot markedet (den nordisk elbørs, Nord pool), som vi i barry kalder strøm til indkøbspris, steg i august og september 2020, og dermed blev vores pris pr kWh i de måneder altså dyrere end “kommerciel el”, som er betegnelsen for de 30 mest solgte elprodukter, der i dag købes i 80% af de danske husholdninger. I det lange løb er barry heldigvis fortsat et godt valg økonomisk: for den gennemsnitlige husstand med et forbrug på 4.000 kWh pr år, har barry nemlig været 4% billigere end “kommerciel el”, de sidste 12 måneder.

 

Hvad der ligger bag udviklingen?

Det er første gang siden barry’s lancering at strømprisen på spot ligger over de øvrige tilbud på markedet. Det skylder at spotprisen i løbet af sommeren, var meget lav i Europa. I juli måned var spotprisen 18,33 øre/kWh i juli 2020, i forhold til 29 øre/kWh for samme måned i 2019, i DK1-regionen. Dette grundet en rekord lav efterspørgsel på energi under de første europæiske Covid-19 nedlukninger, og på grund af den meget lave pris for gas. Den lave gaspris skyldtes dels Covid-19, men også grundlæggende markedsforhold på gasmarkedet, som vi ikke vil kede dig med her.  

I efteråret blev både gas og strøm efterspørgslen normaliseret til en vis grad, da de europæiske nedlukninger blev løftet, steg spotprisen som svar på et opsving i energiforbruget. Hvilket har fået både den kontinentale og den danske spotpris til at øges markant fra sommerens lave priser.

I de seneste måneder har der også været bekymringer over tilgængeligheden af den franske atomkraft, hvilket fik elprisen til at stige yderlig. Men nu er disse bekymringer gudskelov væk, hvilket til dels forklarer, at spotprisen faktisk er faldet i oktober.

Spotpriserne i Danmark følger meget nøje prisniveauet på det kontinentale Europa. På grafen nedenfor kan du se spotprisen i DK1-regionen (vest for Storbæltsbroen), DK2-regionen (øst fra Storbæltsbroen) og den tyske spotpris.

Spotpris er det økonomiske fornuftige valg - altid

Hvis man ser på den årlige spotpris i Danmark, har det gennemsnitlige prisniveau været omkring 30,2 øre/kWh i 2020. Sammenligner man det med spotpriser i løbet af dette år (billede ovenfor), kan man se, at prisniveauet i sommers på 11,3-18.9 øre/kWh faktisk var “unormalt” lavt.

Så på en måde er spotprisen i august-september tilbage på det “normale niveau” på ca. 30,2 øre/kWh. Til info, grundet usikkerheden skabt af Covid-19 pandemien der blusser op, er prisen i oktober igen meget lav, på 18,9 øre/kWh

 

Så vi mener, at grunden til at spotprisen ikke var lige så konkurrencedygtige i 3. kvartal i forhold til tidligere på året er, at markedets øvrige el-leverandører sandsynligvis har sikret deres el-køb og truffet beslutningerne omkring prisfastsættelse i foråret, hvor prisen stadig var lavere. Nu hvor prisen i 3. kvartal var tilbage på det normale niveau, er denne indvirkning endnu ikke kommet til dem. Men for os hos barry kom det straks igennem, da vi altid fakturere spotprisen videre, uden nogen forsinkelse.

Så må kan godt sige at vores prisfastsættelse for hvert kvartal afspejler nøjagtigt situationen på elmarkedet i det given kvartal, mens den, hos andre leverandører, afspejler situationen på elmarkedet i de tidligere 1 til 4 kvartaler, afhængigt af deres indkøb-, afdækning- og prisstrategi.

 

Uanset om spotprisen falder eller stiger, ser vi hos barry effekten med det samme, mens der går lidt tid for alle de andre før de bliver “ramt” af markedsudviklinger. Vi kan derfor nok allerede nu spå om at “kommerciel el” kommer til at stige markant i 4. kvartal, hvilket betyder at spotprisen (din pris) igen vil ligge under kurven. 

 

I konklusion, er her de 3 (eksterne) årsager til at spotpris steg i 3. kvartal:

  • Betydeligt lavere atomkraft produktion fra Frankrig
  • Opsving i energiforbruget og efterspørgslen efter lockdowns i løbet af foråret og sommeren grundet Covid-19
  • Situationen på det europæiske gasmarked, hvor prisen var meget lav i løbet af sommeren. 

Vi håber at du er blevet klogere – fordi det blev vi ved at skrive den her blog post til dig.

Nysgerrig på fremtidens strømforbrug?

Bliv klogere på smart strømforbrug, fremtidens muligheder og alt det, som vi først er ved at opdage.

Læs mere her